© Cattery Koordes 2014

Kattenoppas Koordes

Home Over ons Werkwijze Voorwaarden Tarieven

Vakantie of een paar dagen van huis!

Voorwaarden

Overeenkomst De algemene voorwaarden zijn op al onze diensten van toepassing. In principe passen wij op katten (of andere kleine huisdieren) voor een minimum van 2 aaneengesloten dagen. Een kortere periode kan, maar dan wel in overleg. Afhankelijk van uw vertrek- en verwachte aankomsttijd, kunnen wij de zorg verlenen vanaf uw eerste of tweede vakantiedag tot en met uw een na laatste of laatste vakantiedag. Hierover zal overleg plaatsvinden. Katten Oppas Koordes is niet verplicht een opdracht aan te nemen. In verband met de planning, kan het zijn dat er geen capaciteit is om gedurende de door gewenste periode kwalitatief goede zorg te verlenen. In dat geval kunnen wij u helaas niet bedienen. Uiteraard informeren wij u hierover. Aansprakelijkheid U blijft zelf eindverantwoordelijk voor het wel en wee van uw huis en huisdier(en). Ook indien Katten Oppas Koordes namens u bijvoorbeeld een dierenarts bezoek moet afleggen, gebeurt dat niet op titel van Katten Oppas Koordes, maar namens u in persoon. U vrijwaard Katten Oppas Koordes van enige aansprakelijkheid. U geeft Katten Oppas Koordes toestemming om uw huis te betreden om haar werkzaamheden uit te voeren door middel van een door u afgegeven sleutel. Financiën Katten Oppas Koordes maakt van te voren een prijsopgave. Indien u akkoord gaat, ontvangt u een factuur welke voorafgaande aan de oppasperiode voldaan dient te zijn. Bij niet tevoren voldoen van de overeengekomen prijs, heeft Katten Oppas Koordes het recht de overeenkomst zonder opgaaf van reden terstond te ontbinden. Prijswijzingen zijn te allen tijde voorbehouden. Annulering Bij annulering is Katten Oppas Koordes genoodzaakt om 25% van de overeengekomen prijs in rekening te brengen.
Voorwaarden